Fysiotherapie

Samen hebben wij meer dan 70 jaar ervaring in verschillende richtingen: particuliere praktijk, ziekenhuis, klinische- en poliklinische revalidatie na chirurgische- en orthopedische ingrepen, neurologische kliniek en verzorgingshuis (ouderenzorg).

We kiezen er voor GEEN contract met zorgverzekeraars af te sluiten omdat wij niet afhankelijk willen zijn van de steeds toenemende, tijdrovende administratieve eisen. Uiteraard onderschrijven wij het belang van verslaglegging en houden een dossier van u bij, waarbij uw privacy volledig gewaarborgd is. U vindt bij ons dus geen dure administratiesystemen maar wel gedegen vakkennis en ervaring.

Hoe zit het nu met gecontracteerde en niet-gecontracteerde fysiotherapie :

Bij gecontracteerde fysiotherapie maakt de zorgverzekeraar een prijsafspraak met de fysiotherapeut en dan kan de fysiotherapeut direct bij de zorgverzekeraar declareren. (NB.: de zorgverzekerrar bepaalt de prijs!).

De fysiotherapeut is daardoor verplicht zich te houden aan de voorschriften van de verzekeraar, o.a. uitgebreide digitale dossiervorming, controle van de verzekeraar op dit dossier, tevredenheidsonderzoek bij cliënten etc.

Veel gecontracteerde fysiotherapeuten hebben de buik vol van deze verplichtingen en de tijd dat dit met zich mee brengt, maar durven/kunnen de overstap naar niet-gecontracteerde zorg niet te maken vanwege de lagere niet-gecontracteerde tarieven en hun financiële positie t.a.v. collega's /concurrenten.

Niet-gecontracteerde fysiotherapie betekent dat de fysiotherapeut géén contract heeft met de verzekeraar; deze fysiotherapeuten kunnen niet direct bij de verzekeraar declareren, maar sturen de rekening naar de patiënt. De niet-gecontracteerde fysiotherapeut is zodoende minder/niet afhankelijk van de verplichtingen en de bemoeienissen van de verzekeraar.

Niet-gecontracteerde fysiotherapie wordt WEL vergoed door de verzekeraar, voor fysiotherapeuten en huisartsen geldt vrije keuze !!!! en zijn een uitzondering in de wet over niet-gecontracteerde zorg, maar meestal geldt een lager tarief.

Wij kunnen deze keuze wel maken omdat wij géén duur bedrijfspand hebben, kleinschalig werken en tevreden zijn met een lagere vergoeding en vinden het zéér prettig minder afhankelijk te zijn van de eisen van de verzekeraars en de grote administratieve verplichting.

Wij vinden aandacht en goede zorg voor de patiënt belangrijker dan administratieve verplichtingen en glossy reclamefolders. Veel verzekeraars wekken de indruk dat gecontracteerde zorg kwalitatief "beter" zou zijn dan niet-gecontracteerde zorg. Kwaliteit heeft NIETS te maken met al of niet een contract. Verzekeraars willen niet-gecontracteerde zorg ontmoedigen omdat zij daar minder invloed op hebben. Kwaliteit vertalen zij naar een mooi geschreven dossier, anders wordt je hier als zorgverlener op af gerekend en moet je in het slechtste geval, nog wel eens bedragen terugbetalen! 

Het betekent voor u dat u van ons een rekening krijgt die u bij uw verzekering kunt indienen. De vergoeding en verdere voorwaarden (misschien heeft u een verwijzing nodig) zijn afhankelijk van uw verzekeraar en pakket. Kijk hiervoor goed in uw verzekeringspolis.

 

Uitleg opbouw tariefwijziging fysiotherpie ( per 01-06-2015):

Veel verzekeraars hebben hun tarief voor niet-gecontracteerde fysiotherapie bijgesteld; zij zijn wettelijk verplicht een redelijk bedrag te vergoeden.

Er zijn echter grote verschillen in vergoeding tussen de verzekeraars, daarom gaan wij per 01-06-2015 onze tariefstructuur aanpassen.We berekenen u voortaan hetzelfde tarief dat uw verzekeraar aan u vergoedt voor niet-gecontracteerde fysiotherapie ( dit is in de gecontracteerde  zorg ook gebruikelijk).

Wel hanteren wij een minimum van € 22,00 voor behandeling en € 33,00 voor onderzoek en 1e behandeling in de praktijk; verzekeraars die minder vergoeden houden zich niet aan de wettelijke verplichting.

N.B. Univé en VGZ hebben hun vergoedingen per 01-01-2020 aanzienlijk verlaagd.

Wanneer u niet voor fysiotherapie verzekerd bent of al uw verzekerde behandelingen hebt opgebruikt, brengen wij € 33,00 dan wel € 22,00 in rekening.

Het is dus voor ons van belang te weten  welke verzekeraar u heeft en of/hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent.

 

Aangesloten bij het KNGF.   Ingeschreven in BIG en kwaliteitsregister

Univé gaat per 01-01-2020 de tarieven voor niet-gecontracteerde fysiotherapie fors verlagen.

In 2019 vergoeden zij nog € 23,60…., per 2020 wordt dit € 17,50.

Ons minimum tarief voor een reguliere behandeling fysiotherapie wordt per 01-01-2020   € 22,00 , hetgeen betekent dat u, als verzekerde bij Univé, € 4,50 per behandeling moet bijbetalen.

Andere verzekeraars vergoeden minimaal € 22,00 (bv Zilveren Kruis € 22,85)

Aan u de keuze,


Sportmassage

Zelf hebben wij jaren intensief aan duursport gedaan: marathons,(hele) triathlons, langlaufen, wandeltochten en vele bergritten met de racefiets. Wij sporten nog steeds veel maar niet meer in wedstrijdverband.  Wij weten dus hoe het voelt!

Door deze ervaringen in combinatie met onze fysiotherapeutische kennis weten wij goed wat sporters bezig houdt en waar aandacht aan gegeven moet worden ter voorkoming van blessures. Sportmassage is hierbij een goed middel om de spieren soepel te houden .Ook voor "medical taping" kunt u bij ons terecht. 

Bij evt. blessures kunnen wij beoordelen, behandelen, advies geven en zonodig doorverwijzen.